Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Pytania

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Logowanie

Regulamin Drukuj

 

 SiMR IPEH

Laboratorium Joniki i Fotoniki

 1. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratorium dydaktycznym Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej – Laboratorium Fizyki II, sala 331, gmach Mechatroniki

2. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianom w trakcie semestru.

3. Praca laboratoryjna odbywa się w zespołach liczących 3 osoby. W uzasadnionych wyjątkach dopuszcza się możliwość pracy w mniejszych zespołach.

4. Studenci zobowiązani są do:

a) stawiania się punktualnie w miejscu zajęć;

b) zapoznania się przed zajęciami z udostępnionymi instrukcjami;

c) przestrzegania zasad BHP obowiązujących w laboratorium oraz ścisłego wykonywania poleceń prowadzącego;

d) troski o sprawność powierzonego im sprzętu laboratoryjnego;

5. Z laboratorium można otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów. Na punktację składają się:

a)     ocena ze sprawdzaniu z obliczania niepewności pomiarowych – 0-10 punktów.

b)     oceny z 5 ćwiczeń laboratoryjnych (0-10 pkt), na które składają się:

-         Kolokwium wejściowe (0-4)  - ocenia przygotowanie do wykonywania ćwiczenia.

-         Wykonanie oceniane w skali 0-2

-         Sprawozdanie oceniane w skali 0-4

 

6. Przy ocenianiu stosowane będą dodatkowe reguły:

 a)    Ocena poniżej 1 pkt z przygotowania uniemożliwia wykonanie ćwiczenia – możliwa jest tylko poprawa kolokwium.

b)    Opóźnienie w przyniesieniu sprawozdania obniża ocenę ze sprawozdania o 2pkt.

c)    Wyniki opracowujemy samodzielnie. Sprawozdania skopiowane będą oceniane na 0 pkt.

d)  Opracowując wyniki należy uwzględniać niepewności - według poradnika ze strony Lab. Fizyki 1, teren Południowy.

 

 

 

 

 


Zmieniony ( 17.10.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »