Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Instrukcje

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Logowanie

Instrukcje

Nr

Nazwa ćwiczenia

Link

Podstawy ochrony radiologicznej.

Pobierz

 

 Źródła promieniowania optycznego-bezpieczeństwo pracy.

Pobierz

1

Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.

Pobierz

5

Badanie widma i absorpcji promieniowania rentgenowskiego.

Pobierz

11

Badanie widma energii promieniowania gamma przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego.

Pobierz

13

Model energetyki wodorowej oparty na ogniwie paliwowym.

Model of Hydrogen Energy Conversion Chain Based on Fuel Cell.

Pobierz

6

Badania struktury ciał stałych.

Pobierz

7

Absorpcja w półprzewodnikach.

Absorption in Semiconductors

Pobierz

8

Wyznaczanie energii aktywacji w półprzewodnikach.

Activation Energy in Semiconductors.

Pobierz

9

Cienkowarstwowe ogniwo słoneczne.

Thin-layer  Photovoltaic Cell.

Pobierz

16

Superkondensatory  jako metoda magazynowania energii.

Supercapacitors as Energy Storage Devices.

Pobierz

12

Wyznaczanie parametrów mikroskopowych półprzewodników w oparciu o zjawisko Halla.

Determination of Microscopic Properties of Semiconductors Based on Hall Effect

Pobierz

14

Badanie własności dielektrycznych ferroelektryków.

Pobierz

23

Badanie półprzewodnikowych źródeł światła.

Pobierz

   19

  Badanie własności cząstek alfa za pomocą detektora półprzewodnikowego

Pobierz

20

Badanie złącza p-n.

p-n Junction and  Its Applications.

Pobierz

21

Badanie przejść fazowych i właściwości elektrooptycznych ciekłych kryształów.

Pobierz

 

Zmieniony ( 06.12.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »