Menu Content/Inhalt
Aktualności arrow Instrukcje

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Logowanie

Laboratorium

Laboratorium Fizyki II na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej - teren południowy

 

M

 

 


 

 

Kierownik Laboratorium Fizyki II

doc. dr Piotr Kurek

p. 328 GM, tel. 234-85-30, e-mail:pkurek@mech.pw.edu.pl

strona www: http://pkurek.if.pw.edu.pl


Obsługa techniczna

inż. Przemysław Wacławik

p. 330 GM, tel. 234-84-07


Laboratorium Fizyki II p jest przeznaczone dla studentów, którzy mają za sobą część kursu fizyki (wykładów i ćwiczeń audytoryjnych). Główny nacisk jest w nim położony na fizykę współczesną, w tym fizykę ciała stałego, fizykę promieniowania jonizującego,  spektroskopię optyczną i problematykę związaną z konwersją energii.

Podstawowe cele, jakie stawia sobie Laboratorium Fizyki II p to:

 1. rozszerzenie eksperymentalnej wiedzy fizycznej studentów o zjawiska z zakresu fizyki współczesnej,
 2. pogłębienie i utrwalenie podstawowych umiejętności wykonywania, opracowywania i przedstawiania wyników eksperymentu fizycznego, nabytych w Laboratorium Fizyki I.

Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach trzyosobowych. Czas zajęć wynosi 3 godziny, co wystarcza na wykonanie eksperymentu oraz częściowe lub całkowite opracowanie jego wyników. Przy opracowywaniu wyników  studenci korzystają ze znajdującego się w Laboratorium oprogramowania (Origin).

 


Ćwiczenia laboratoryjne zostały połączone w trzy główne bloki tematyczne

I. Fizyka ciała stałego

II. Promieniowanie jonizujące

III. Spektroskopia optyczna, konwersja energii


I. Fizyka ciała stałego


 1. Dyfrakcyjne badanie struktury ciał stałych - określenie struktur dwuwymiarowych modeli ciał stałych na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych. Obliczenie typu i wymiarów komórki elementarnej.
 2. Wyznaczanie energii aktywacji w półprzewodnikach - badanie temperaturowej zależności przewodności elektrycznej półprzewodników.
 3. Wyznaczanie parametrów mikroskopowych półprzewodników w oparciu o zjawisko Halla - badanie zależności napięcia Halla od prądu i indukcji zewnętrznego pola magnetycznego dla próbki półprzewodnikowej. Wyznaczanie takich podstawowych parametrów materiałowych jak koncentracja nośników prądu i ruchliwość.
 4. Badanie złącza p-n.  Badanie zjawisk zachodzących na granicy obszarów typu p i typu n półprzewodnika. Obserwacja zjawisk spowodowanych kwantowymi efektami tunelowania nośników. 
 5. Badanie własności dielektrycznych ferroelektryków - obserwacja zachowania się ferroelektryka w funkcji temperatury. Określenie parametrów pętli histerezy. Wyznaczanie temperatury Curie przejścia od stanu ferroelektrycznego do dielektrycznego. Sprawdzanie prawa Curie-Weissa.


II. Promieniowanie jonizujące

 1. Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego.
 2. Badanie widma promieniowania rentgenowskiego - pomiary widm za pomocą goniometru  (LiF,KBr)dla lamp z antykatodą Cu lub Mo. Wyznaczanie granicy krótkofalowej oraz energii linii charakterystycznych oraz stałej Planck'a. 
 3. Badanie widma energii promieniowania γ przy pomocy spektrometru scyntylacyjnego NaJ(Tl)  oraz detektora Ge/Li.
 4. Badanie własności cząstek α za pomocą detektora półprzewodnikowego - wyznaczanie średniego zasięgu cząstek α i zdolności hamowania tych cząstek w powietrzu.


III. Spektroskopia optyczna, konwersja energii 

 1. Absorpcja w półprzewodnikach - wyznaczanie krawędzi optycznej dla półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną. Określenie rodzaju przejść optycznych i obliczanie szerokości przerwy energetycznej.
 2. Badanie półprzewodnikowych źródeł światła.
 3. Badanie przejsc fazowych i własności elektrooptycznych ciekłych kryształów - badanie zmiany właściwości optycznych w substancjach ciekłokrystalicznych pod wpływem zmian temperatury lub przyłożonego pola elektrycznego.
 4. Cienkowarstwowe ogniwa.słoneczne.
 5. Model energetyki wodorowej oparty na ogniwie paliwowym
 6. Superkondensatory jako metoda magazynowania energii.


Zmieniony ( 22.11.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »